Subscribe to our newsletter to unlock your monthly dose of new productivity tools

Trình kiểm tra XPath

Dễ dàng kiểm tra và chạy các biểu thức/truy vấn XPath của bạn đối với một tệp XML.

  • Chỉ cần dán XML của bạn vào trường được cung cấp (Đầu vào XML)
  • Nhập truy vấn XPath của bạn vào 'XPath'
  • Nhấp vào Kiểm tra
  • Công cụ sẽ hiển thị kết quả trong trường Kết quả
Install our Browser Extension to access our AI tools easily from your browser


Giới thiệu "Trình kiểm tra XPath" – một công cụ mạnh mẽ và thân thiện với người dùng được thiết kế để đơn giản hóa quy trình kiểm tra và thực thi các biểu thức và truy vấn XPath đối với các tệp XML. Cho dù bạn là nhà phát triển dày dạn kinh nghiệm hay người mới sử dụng XPath, công cụ này sẽ giúp việc điều hướng qua các tài liệu XML trở nên dễ dàng.

"XPath Tester" cung cấp một giao diện trực quan giúp hợp lý hóa quy trình kiểm tra. Để bắt đầu, chỉ cần dán nội dung XML của bạn vào trường được chỉ định có nhãn "XML Input". Sau đó, nhập truy vấn XPath của bạn vào trường "XPath".

Công cụ này hỗ trợ nhiều loại biểu thức XPath, cho phép bạn chọn và truy xuất các phần tử hoặc thuộc tính cụ thể từ dữ liệu XML của mình một cách dễ dàng. Khi bạn đã nhập truy vấn XPath của mình, hãy nhấp vào nút "Kiểm tra XPath" và trong giây lát, công cụ sẽ tạo kết quả trong trường "Kết quả".

Vòng phản hồi tức thì này giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lỗi, làm cho nó trở thành một công cụ lý tưởng để gỡ lỗi và xác thực các truy vấn XPath của bạn. Công cụ này rất linh hoạt và có thể được sử dụng bởi các nhà phát triển, nhà phân tích dữ liệu và bất kỳ ai làm việc với dữ liệu XML. Cho dù bạn cần trích xuất dữ liệu cụ thể từ các tệp XML lớn hay xác minh các biểu thức XPath của mình, "XPath Tester" đều cung cấp một giải pháp đáng tin cậy và hiệu quả.