Subscribe to our newsletter to unlock your monthly dose of new productivity tools

Bộ giải mã & mã hóa HTML

Giải mã hoặc mã hóa các thực thể HTML thành các ký tự đặc biệt Unicode hoặc HTML và ngược lại

  • Chỉ cần dán HTML bạn muốn Giải mã hoặc Mã hóa vào trường được cung cấp
  • Nhấp vào Giải mã hoặc Mã hóa
  • Công cụ sẽ tạo văn bản html được mã hóa/giải mã ngay lập tức

    Ví dụ: Từ Tom & "Jerry" gửi tới Tom & "Jerry"

Install our Browser Extension to access our AI tools easily from your browser


Các thực thể HTML là các mã được sử dụng trong HTML để biểu thị các ký tự có ý nghĩa đặc biệt, chẳng hạn như dấu ngoặc nhọn, dấu và và dấu ngoặc kép. Các thực thể này rất quan trọng khi bạn muốn hiển thị các ký tự này dưới dạng văn bản thay vì hiểu chúng dưới dạng mã HTML. Công cụ Chuyển đổi các thực thể HTML thành ký tự đặc biệt HTML là một tài nguyên quý giá dành cho các nhà phát triển web và người tạo nội dung. Nó đơn giản hóa quá trình chuyển đổi các thực thể HTML thành các ký tự đặc biệt tương ứng của chúng và ngược lại. Bằng cách sử dụng công cụ này, bạn có thể đảm bảo rằng nội dung trang web của mình được hiển thị chính xác, tránh các sự cố định dạng tiềm ẩn và nâng cao khả năng truy cập. Nó tiết kiệm thời gian và loại bỏ nhu cầu giải mã các thực thể theo cách thủ công, giúp các tác vụ mã hóa của bạn hiệu quả và chính xác hơn.