Subscribe to our newsletter to unlock your monthly dose of new productivity tools

HTML-avkodare och kodare

Avkoda eller koda HTML-entiteter till Unicode- eller HTML-specialtecken och vice versa

  • Klistra in HTML-koden du vill avkoda eller koda i det angivna fältet
  • Klicka på Avkoda eller Koda
  • Verktyget genererar den kodade/avkodade HTML-texten direkt

    Exempel: Från Tom & "Jerry" till Tom & "Jerry"

HTML-entiteter är koder som används i HTML för att representera tecken med speciella betydelser, såsom vinkelparenteser, et-tecken och citattecken. Dessa entiteter är viktiga när du vill visa dessa tecken som text istället för att de ska tolkas som HTML-kod. Verktyget HTML Entities to HTML Special Characters Converter är en värdefull resurs för webbutvecklare och innehållsskapare. Det förenklar processen att konvertera HTML-entiteter tillbaka till sina motsvarande specialtecken och vice versa. Genom att använda det här verktyget kan du se till att ditt webbinnehåll visas korrekt, undvika potentiella formateringsproblem och förbättra tillgängligheten. Det sparar tid och eliminerar behovet av manuell avkodning av enheter, vilket gör dina kodningsuppgifter mer effektiva och exakta.