Subscribe to our newsletter to unlock your monthly dose of new productivity tools

Dekoder i koder HTML

Dekoduj lub koduj jednostki HTML na znaki specjalne Unicode lub HTML i odwrotnie

  • Po prostu wklej kod HTML, który chcesz zdekodować lub zakodować w odpowiednim polu
  • Kliknij Dekoduj lub zakoduj
  • Narzędzie natychmiast wygeneruje zakodowany/zdekodowany tekst html

    Przykład: od Tom & „Jerry” dla Toma i „Jerry'ego”

Install our Chrome Extension to access our AI tools easily from your browser


Jednostki HTML to kody używane w HTML do reprezentowania znaków o specjalnym znaczeniu, takich jak nawiasy ostre, ampersandy i cudzysłowy. Jednostki te są ważne, gdy chcesz wyświetlić te znaki jako tekst, a nie interpretować je jako kod HTML. Narzędzie HTML Entities to HTML Special Characters Converter to cenne źródło informacji dla twórców stron internetowych i twórców treści. Upraszcza proces konwersji jednostek HTML z powrotem na odpowiadające im znaki specjalne i odwrotnie. Korzystając z tego narzędzia, możesz zapewnić prawidłowe wyświetlanie treści internetowych, unikając potencjalnych problemów z formatowaniem i poprawiając dostępność. Oszczędza czas i eliminuje potrzebę ręcznego dekodowania jednostek, dzięki czemu zadania związane z kodowaniem są bardziej wydajne i dokładne.