Subscribe to our newsletter to unlock your monthly dose of new productivity tools

HTML dekodér a kodér

Dekódujte nebo zakódujte entity HTML na speciální znaky Unicode nebo HTML a naopak

  • Jednoduše vložte kód HTML, který chcete dekódovat nebo zakódovat, do poskytnutého pole
  • Klikněte na tlačítko Dekódovat nebo Kódovat
  • Nástroj okamžitě vygeneruje zakódovaný/dekódovaný text HTML

    Příklad: Od Tom & "Jerry" Tomovi a "Jerrymu"

HTML entity jsou kódy používané v HTML k reprezentaci znaků se speciálním významem, jako jsou lomené závorky, ampersandy a uvozovky. Tyto entity jsou důležité, když chcete tyto znaky zobrazit jako text, nikoli je interpretovat jako kód HTML. Nástroj HTML Entities to HTML Special Characters Converter je cenným zdrojem pro webové vývojáře a tvůrce obsahu. Zjednodušuje proces převodu entit HTML zpět na odpovídající speciální znaky a naopak. Pomocí tohoto nástroje můžete zajistit správné zobrazení webového obsahu, vyhnout se potenciálním problémům s formátováním a zlepšit dostupnost. Šetří čas a eliminuje potřebu ručního dekódování entit, díky čemuž jsou vaše úlohy kódování efektivnější a přesnější.