Subscribe to our newsletter to unlock your monthly dose of new productivity tools

Base64 Avkoda

Konvertera Base64 till text online med vårt kostnadsfria Base64-dekoderverktyg. Base64 to Text Converter översätter omedelbart Base64 till text och vice versa.

  • Klistra bara in Base64-strängen du vill avkoda i det angivna fältet
  • Klicka på Avkoda
  • Verktyget genererar motsvarande text omedelbart
  • Exempel: dGVzdA== för att "testa"

Vi presenterar vårt kostnadsfria webbverktyg, Base64 Decoder! Detta kraftfulla onlineverktyg är utformat för att enkelt konvertera Base64 till text och vice versa, vilket gör det till ett måste-verktyg för utvecklare, dataanalytiker och alla som har att göra med kodad data. Med sitt användarvänliga gränssnitt och omedelbara resultat effektiviserar Base64-avkodaren processen att arbeta med Base64-kodad data.

Base64-kodning används vanligtvis för att konvertera binär data till ett textformat, vilket gör det lättare att hantera och överföra över olika system. Men när man arbetar med Base64-kodad data kan det vara utmanande att läsa och tolka informationen direkt. Det är här som Base64-avkodaren bevisar sitt värde, eftersom den tillåter användare att enkelt avkoda Base64-strängar och omedelbart översätta dem till läsbar text.

Verktyget erbjuder tvåvägsfunktioner, vilket gör att användare inte bara kan avkoda Base64-strängar men koda även vanlig text till Base64. Denna mångsidighet säkerställer att användare sömlöst kan växla mellan de två formaten enligt deras krav.

Webbverktyget har ett enkelt och intuitivt användargränssnitt, vilket gör det tillgängligt för både nybörjare och erfarna användare. Ingen teknisk expertis behövs, vilket gör processen smidig och problemfri.

Base64-avkodaren fungerar på en enkel princip. När en Base64-sträng klistras in i inmatningsfältet, analyserar verktyget den kodade datan och avkodar den enligt Base64-algoritmen. Den resulterande oformaterade texten visas sedan i utdatafältet. Användare kan kopiera den avkodade texten för vidare användning eller till och med använda verktyget för att koda vanlig text till Base64, helt enkelt genom att byta inmatnings- och utmatningsfält.

Base64-avkodaren fungerar som ett ovärderligt webbverktyg för snabb översättning Base64-data till ett läsbart format, vilket ökar effektiviteten och produktiviteten i arbetet med kodad data. Dess omedelbara konvertering, användarvänlighet och dubbelriktade funktionalitet gör den till en god resurs för alla som har att göra med Base64-kodad information på webben. Oavsett om du är en utvecklare, dataanalytiker eller bara någon som hanterar kodad data, är Base64 Decoder ett viktigt tillägg till din verktygslåda.

Here is an example of how to encode and decode Base64 in Python, PHP, Java, NodeJS and C++:

Python

import base64

# Encoding
data = b'hello world'
encoded_data = base64.b64encode(data)
print(encoded_data)

# Decoding
decoded_data = base64.b64decode(encoded_data)
print(decoded_data)

PHP

⁄⁄ Encoding
$data = 'hello world';
$encoded_data = base64_encode($data);
echo $encoded_data;

⁄⁄ Decoding
$decoded_data = base64_decode($encoded_data);
echo $decoded_data;

Java

import java.util.Base64;
⁄⁄ Encoding
byte[] data = "hello world".getBytes("UTF-8");
String encodedData = Base64.getEncoder().encodeToString(data);
System.out.println(encodedData);

⁄⁄ Decoding
byte[] decodedData = Base64.getDecoder().decode(encodedData);
String decodedString = new String(decodedData, "UTF-8");
System.out.println(decodedString);

NodeJS

const base64 = require('base64-js');

⁄⁄ Encoding
const data = Buffer.from('hello world');
const encodedData = base64.fromByteArray(data);
console.log(encodedData);

⁄⁄ Decoding
const decodedData = base64.toByteArray(encodedData);
console.log(decodedData.toString());

C++

#include <iostream>
#include <sstream>
#include <iomanip>
#include <string>
#include <vector>
#include <algorithm>

#include "base64.h"

using namespace std;

⁄⁄ Encoding
string data = "hello world";
string encoded_data = base64_encode(reinterpret_cast<const unsigned char*>(data.c_str()), data.length());
cout << encoded_data << endl;

⁄⁄ Decoding
string decoded_data = base64_decode(encoded_data);
cout << decoded_data << endl;