Subscribe to our newsletter to unlock your monthly dose of new productivity tools

Dekodowanie Base64

Konwertuj Base64 na tekst online, korzystając z naszego bezpłatnego narzędzia do dekodowania Base64. Base64 to Text Converter natychmiast tłumaczy Base64 na tekst i odwrotnie.

  • Po prostu wklej ciąg Base64, który chcesz zdekodować, w podanym polu
  • Kliknij Odkoduj
  • Narzędzie natychmiast wygeneruje odpowiedni tekst
  • Przykład: dGVzdA== na „test”

Install our Chrome Extension to access our AI tools easily from your browser


Przedstawiamy nasze bezpłatne narzędzie internetowe, dekoder Base64! To potężne narzędzie online zostało zaprojektowane do łatwej konwersji Base64 na tekst i odwrotnie, dzięki czemu jest niezbędnym narzędziem dla programistów, analityków danych i każdego, kto ma do czynienia z zaszyfrowanymi danymi. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i natychmiastowym wynikom, Base64 Decoder usprawnia proces pracy z danymi zakodowanymi w Base64.

Kodowanie Base64 jest powszechnie używane do konwersji danych binarnych na format tekstowy, ułatwiając ich obsługiwać i przesyłać w różnych systemach. Jednak podczas pracy z danymi zakodowanymi w formacie Base64 bezpośrednie odczytywanie i interpretowanie informacji może być trudne. Tutaj sprawdza się Dekoder Base64, który umożliwia użytkownikom bezproblemowe dekodowanie ciągów znaków Base64 i natychmiastowe tłumaczenie ich na tekst czytelny dla człowieka.

Narzędzie oferuje dwukierunkową funkcjonalność, umożliwiając użytkownikom nie tylko dekodować łańcuchy Base64, ale także kodować zwykły tekst do Base64. Ta wszechstronność zapewnia użytkownikom płynne przełączanie między dwoma formatami zgodnie z ich wymaganiami.

Narzędzie internetowe ma prosty i intuicyjny interfejs użytkownika, dzięki czemu jest dostępne zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników. Nie jest wymagana żadna wiedza techniczna, dzięki czemu proces jest płynny i bezproblemowy.

Dekoder Base64 działa na prostej zasadzie. Po wklejeniu ciągu Base64 do pola wejściowego narzędzie analizuje zakodowane dane i dekoduje je zgodnie z algorytmem Base64. Wynikowy zwykły tekst jest następnie wyświetlany w polu wyjściowym. Użytkownicy mogą skopiować zdekodowany tekst do dalszego wykorzystania, a nawet użyć narzędzia do zakodowania zwykłego tekstu w Base64, po prostu przełączając pola wejściowe i wyjściowe.

Dekoder Base64 służy jako nieocenione narzędzie internetowe do szybkiego tłumaczenia Dane Base64 do czytelnego formatu, zwiększając efektywność i produktywność pracy z zakodowanymi danymi. Jego natychmiastowa konwersja, łatwość użycia i dwukierunkowa funkcjonalność sprawiają, że jest to podstawowe źródło informacji dla każdego, kto ma do czynienia z informacjami zakodowanymi w formacie Base64 w Internecie. Niezależnie od tego, czy jesteś programistą, analitykiem danych, czy po prostu osobą zajmującą się zakodowanymi danymi, dekoder Base64 jest niezbędnym dodatkiem do Twojego zestawu narzędzi.

Here is an example of how to encode and decode Base64 in Python, PHP, Java, NodeJS and C++:

Python

import base64

# Encoding
data = b'hello world'
encoded_data = base64.b64encode(data)
print(encoded_data)

# Decoding
decoded_data = base64.b64decode(encoded_data)
print(decoded_data)

PHP

⁄⁄ Encoding
$data = 'hello world';
$encoded_data = base64_encode($data);
echo $encoded_data;

⁄⁄ Decoding
$decoded_data = base64_decode($encoded_data);
echo $decoded_data;

Java

import java.util.Base64;
⁄⁄ Encoding
byte[] data = "hello world".getBytes("UTF-8");
String encodedData = Base64.getEncoder().encodeToString(data);
System.out.println(encodedData);

⁄⁄ Decoding
byte[] decodedData = Base64.getDecoder().decode(encodedData);
String decodedString = new String(decodedData, "UTF-8");
System.out.println(decodedString);

NodeJS

const base64 = require('base64-js');

⁄⁄ Encoding
const data = Buffer.from('hello world');
const encodedData = base64.fromByteArray(data);
console.log(encodedData);

⁄⁄ Decoding
const decodedData = base64.toByteArray(encodedData);
console.log(decodedData.toString());

C++

#include <iostream>
#include <sstream>
#include <iomanip>
#include <string>
#include <vector>
#include <algorithm>

#include "base64.h"

using namespace std;

⁄⁄ Encoding
string data = "hello world";
string encoded_data = base64_encode(reinterpret_cast<const unsigned char*>(data.c_str()), data.length());
cout << encoded_data << endl;

⁄⁄ Decoding
string decoded_data = base64_decode(encoded_data);
cout << decoded_data << endl;