Subscribe to our newsletter to unlock your monthly dose of new productivity tools

Base64 رمزگشایی

با استفاده از ابزار رمزگشای رایگان Base64، Base64 را به متن تبدیل کنید. مبدل Base64 به متن بلافاصله Base64 را به متن و بالعکس ترجمه می کند.

  • به سادگی رشته Base64 را که می خواهید رمزگشایی کنید در فیلد ارائه شده قرار دهید
  • روی رمزگشایی کلیک کنید
  • این ابزار بلافاصله متن مربوطه را تولید می کند
  • مثال: dGVzdA== برای "تست"

Install our Browser Extension to access our AI tools easily from your browser


معرفی ابزار وب رایگان ما، Base64 Decoder! این ابزار آنلاین قدرتمند برای تبدیل بی دردسر Base64 به Text و بالعکس طراحی شده است و آن را به یک ابزار ضروری برای توسعه دهندگان، تحلیلگران داده و هر کسی که با داده های رمزگذاری شده سر و کار دارد تبدیل می کند. رسیور Base64 با رابط کاربر پسند و نتایج فوری خود، فرآیند کار با داده های رمزگذاری شده با Base64 را ساده می کند.

رمزگذاری Base64 معمولاً برای تبدیل داده های باینری به فرمت متنی استفاده می شود و این کار را آسان تر می کند. کنترل و انتقال در سیستم های مختلف. با این حال، هنگام کار با داده های کدگذاری شده با Base64، خواندن و تفسیر مستقیم اطلاعات می تواند چالش برانگیز باشد. اینجاست که رسیور Base64 ارزش خود را ثابت می کند، زیرا به کاربران این امکان را می دهد که بدون زحمت رشته های Base64 را رمزگشایی کرده و فوراً آنها را به متن قابل خواندن توسط انسان ترجمه کنند.

این ابزار عملکردی دو طرفه ارائه می دهد و به کاربران امکان می دهد نه تنها رشته های Base64 را رمزگشایی کنید، اما متن ساده را نیز در Base64 رمزگذاری کنید. این تطبیق پذیری تضمین می کند که کاربران می توانند به طور یکپارچه بین دو فرمت مطابق با نیاز خود جابجا شوند.

ابزار وب دارای یک رابط کاربری ساده و شهودی است که هم برای کاربران مبتدی و هم برای کاربران با تجربه قابل دسترسی است. نیازی به تخصص فنی نیست و این فرآیند را روان و بدون دردسر می کند.

رسیور Base64 بر اساس یک اصل ساده عمل می کند. هنگامی که یک رشته Base64 در فیلد ورودی چسبانده می شود، ابزار داده های رمزگذاری شده را تجزیه و تحلیل می کند و آن را مطابق الگوریتم Base64 رمزگشایی می کند. سپس متن ساده به دست آمده در قسمت خروجی نمایش داده می شود. کاربران می توانند متن رمزگشایی شده را برای استفاده بیشتر کپی کنند یا حتی از این ابزار برای رمزگذاری متن ساده در Base64، به سادگی با تغییر فیلدهای ورودی و خروجی استفاده کنند.

رسیور Base64 به عنوان یک ابزار وب ارزشمند برای ترجمه سریع عمل می کند. داده های Base64 را به یک قالب قابل خواندن تبدیل می کند که کارایی و بهره وری را در کار با داده های رمزگذاری شده افزایش می دهد. تبدیل فوری، سهولت استفاده و عملکرد دو جهته، آن را به منبعی مناسب برای هر کسی که با اطلاعات رمزگذاری شده با Base64 در وب سر و کار دارد، تبدیل کرده است. خواه شما یک توسعه‌دهنده، تحلیلگر داده‌ها، یا صرفاً شخصی که داده‌های رمزگذاری شده را مدیریت می‌کند، رسیور Base64 ابزاری ضروری برای جعبه ابزار شما است.

Here is an example of how to encode and decode Base64 in Python, PHP, Java, NodeJS and C++:

Python

import base64

# Encoding
data = b'hello world'
encoded_data = base64.b64encode(data)
print(encoded_data)

# Decoding
decoded_data = base64.b64decode(encoded_data)
print(decoded_data)

PHP

⁄⁄ Encoding
$data = 'hello world';
$encoded_data = base64_encode($data);
echo $encoded_data;

⁄⁄ Decoding
$decoded_data = base64_decode($encoded_data);
echo $decoded_data;

Java

import java.util.Base64;
⁄⁄ Encoding
byte[] data = "hello world".getBytes("UTF-8");
String encodedData = Base64.getEncoder().encodeToString(data);
System.out.println(encodedData);

⁄⁄ Decoding
byte[] decodedData = Base64.getDecoder().decode(encodedData);
String decodedString = new String(decodedData, "UTF-8");
System.out.println(decodedString);

NodeJS

const base64 = require('base64-js');

⁄⁄ Encoding
const data = Buffer.from('hello world');
const encodedData = base64.fromByteArray(data);
console.log(encodedData);

⁄⁄ Decoding
const decodedData = base64.toByteArray(encodedData);
console.log(decodedData.toString());

C++

#include <iostream>
#include <sstream>
#include <iomanip>
#include <string>
#include <vector>
#include <algorithm>

#include "base64.h"

using namespace std;

⁄⁄ Encoding
string data = "hello world";
string encoded_data = base64_encode(reinterpret_cast<const unsigned char*>(data.c_str()), data.length());
cout << encoded_data << endl;

⁄⁄ Decoding
string decoded_data = base64_decode(encoded_data);
cout << decoded_data << endl;